Czytaj

Kursy handlowe

Najnowsze kursy szkoleniowe w zakresie merchandisingu koncentrują się na roli merchandisera w sklepach i firmach, mogą zapewnić każdemu, kto chce rozpocząć tę ekscytującą karierę, bogatą wiedzę i praktyczne umiejętności. Kursy skupiały się na pomocy kierownikom sklepów, kierownikom terenowym, właścicielom sklepów detalicznych i szkolącym się kierownikom w identyfikowaniu, ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności oraz ćwiczeniu działań potrzebnych&hellip